Kraftelektronik

Kraftelektronik
Beskriver hvordan indførelsen af halvleder teknologien i næsten al elektroteknisk udstyr har givet fantastiske nye mulig heder og udfordringer. Stor  fleksibilitet, høje virkningsgrader, harmoniske strøm­me, forskelligt ødelagt og fejlende udstyr,  kan være følgerne af anvendelsen af kraftelektronik.

Efter en gennemgang af de relevante halvlederes opbygning og funktion, be­skrives  med udgangspunkt i en frekvens­omformer de forskellige delkreds­løb. På et praktisk plan beskrives disse delkredsløbs muligheder og indflydelse på omgivel­serne, både på forsynings- og afgangs-­siden.

Bogen giver et solidt kend­skab til kraft­elektronik med en begrænset anvendelse af matematik. Bogen vil der­for kunne finde anvendelse hos alle der skal arbejde med kraftelektronik. Det være sig i for­bindelse med solceller, vindmøller, frekvensomfor-mere, strøm­forsyninger og meget mere.

Prisen er kr. 320,00.

Leveringsomkostninger pr. stk. er med Postnord som indenlandsk standardbrev kr. 60,00.
Overfør kr. 380,00 til Mobilpay nr. 6126 8512, eller til bank konto: Reg. Nr. 2470 kontonr. 68 7837 3039
og vi sender dig en bog.

Husk at sende en E-mail med leveringsadressen til s@haahr.biz